ANUNT IMPORTANT!

Am mutat majoritatea postarilor de pe blog pe platforma wordpress pentru o vizualizare mai practica!
VA ASTEPTAM PENTRU NOI POSTARI, CURSURI AICI: NOUL BLOG

Primeste postarile de pe blog prin e-mail :

marți, 29 martie 2011

DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI AL UNITATILOR ADMINISTRATIV – TERITORIALE

DREPT ADMINISTRATIV
CURSUL 4, 25 martie


                                                                            DOMENIUL PUBLIC

Reprezinta totalitatea bunurilor imobile/mobile apartinand statului sau unitatilor administrativ – teritoriale care, prin dispozitiile legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public si se supun regimului juridic administrativ.

PRINCIPIILE DOMENIULUI PUBLIC

1.     PRINCIPIUL INALIENABILITATII – potrivit caruia bunurile proprietate publica nu pot fi instrainate, acest principiu avand un caracter relativ si limitat pe durata perioadei in care bunul apartine domeniului public.
2.     PRINCIPIUL IMPRESCRIPTIBILITATII – se exclude dobandirea proprietatii publice pe calea uzucapiunii sau pe calea posesiunii de buna – credinta (in cazul bunurilor mobile);
3.     PRINCIPIUL INSESIZABILITATII – bunurile din domeniul public nu pot fi urmarite silit;
4.     Bunurile proprietate publica nu sunt susceptibile de dezmembraminte prin constituirea
unor drepturi reale imobiliare, aceasta insemnand ca nu se pot constitui servitui asupra lor;


TITULARII SI SFERA DOMENIULUI PUBLIC

Titularii – statul si unitatile administrativ – teritoriale

Sfera bunurilor din domeniul public:

-        bunuri declarate astfel de lege
-        bunuri care prin natura lor sunt bunuri de interes general
-        bunuri care, potrivit destinatiei lor, servesc satisfacerii intereselor generale;


CLASIFICAREA DOMENIULUI PUBLIC

a)     dupa natura interesului pe care il reprezinta:

1.     bunuri de interes general
2.     bunuri de interes judetean
3.     bunuri de interes comunal

b)    dupa modul de determinare
1.     bunuri ale domeniului public prevazute de Constitutie(art. 136, alin (3) )
2.     bunuri ale domeniului public stabilite prin alte legi (Lg. 213/1998, Lg. 18/1991, Lg. 215/2001)
3.     bunuri ale domeniului public identificate de autoritatile administratiei publice pe baza criteriilor prevaute de Constitutie si legi;

c)     dupa modul de incorporare:

1.     domeniul public natural
2.     domeniul public artificial

d)    dupa criteriul naturii:

1.   domeniul public terestru
2.   domeniul public maritim
3.   domeniul public fluvial
4.   domeniul public aerian
5.   domeniul public cultural
6.   domeniul public militar


e)     dupa modul de utilizare a bunurilor de catre public:

1.     bunuri utilizate direct: sosele, parcuri
2.     bunuri utilizate indirect prin intermediul unui serviciu public: mesele din piete, locurile de inmormantare


REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC

Este stabilit de Lg. 213/1998; potrivit acestei legi, se dobandeste pe cale naturala, prin achizitie publica, prin expropriere pentru cauza de utilitate publica, prin acte de donatie sau legate acceptate de autoritatile publice daca bunul intra in domeniul public, prin trecerea unui bun din domeniul privat in domeniul public, pentru cauza de utilitate publica. Trecerea unui bun din domeniul privat in domeniul public al statului este valabila si autoritatilor administratiei publice locale(adica – si autoritatile pot fi deposedate…).
Regimul juridic al domeniului public este de drept public, respectiv de drept administrativ.


CARACTERISTICILE DOMENIULUI PUBLIC

1.     Prin natura sau destinatia expresa a legii sa intre in categoria bunurilor care trebuie protejate si transmise generatiilor viitoare;
2.     Sa prezinte semnificatia unor valori de interes public sau sa fie destinata unei folosinte de interes public;
3.     Sa fie supus bunul respectiv unui regim juridic de drept administrativ;
4.     Sa se afle in proprietatea publica sau in paza unei persoane de drept public;


EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA

Reprezinta ansamblul de acte si operatiuni administrative si jurisdictionale prin care statul sau unitatile administrativ-teritoriale impun transferul fortat in beneficiul lor a unor bunuri mobile apartinand persoanelor fizice sau juridice, precum si a celor aflate in proprietatea unitatilor administrativ – teritoriale, in scopul de utilitate publica, in schimbul unei indemnitati juste si prealabile. (Lg. 255/2010. Lg. 33/ 1994)


INCETAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA

Se produce prin prin doua moduri:
1.    prin pieirea bunului;
2.    prin trecerea bunului din domeniul public in domeniul privat prin actul autoritatii publice;


DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Totalitatea bunurilor mobile/imobile care apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale care nu sunt afectate unui interes general, acestea fiind alienabile, prescriptibile si supuse unui regim juridic de drept privat.
In concluzie, bunurile se afla in circuitul civil, pot fi instrainate/concesionate ori inchiriate conform legii si pot fi dobandite de orice persoana fizica sau juridica.

ELEMENTE PARTICULARE ALE DOMENIULUI PRIVAT AL STATULUI

a)     Bunurile din domeniul privat al statului sunt incesibile. Adica, pentru satisfacerea creantelor, creditorii nu pot recurge la urmarire pe calea executarii silite.
b)    Gestiunea din domeniul privat al statului confera titularilor si anumite obligatii specifice, necunoscute dreptului comun. Adica, nu se pot constitui servituti conventionale, bunul nu poate fi lasat neproductiv, produsele financiare obtinute din bunurile proprietate publica a autoritatilor sunt venituri publice si se supun regimului juridic special aplicabil acestor bunuri.

Niciun comentariu:

CASTIGA BANI DIN CLICK !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...